Skip to main content

Auteur: Sas van de Ven

Spelbegeleiders en vrijwilligers

Wat fijn dat je ons wilt komen helpen! Je bent op voorhand al onze held!

Vele handen maken licht werk. Zonder een heleboel helpende handen is het onmogelijk deze feestweek te organiseren.

De inschrijving start in April 2024. Lees voor de volledigheid aub even onze gedragscode!

We zien je heel graag tijdens de kindervakantieweek!

Geschiedenis

Het ontstaan van Kindervakantiewerk Bakel vindt zijn oorsprong in 1972.

Op basis van wat in 1972 nog zo mooi behoeftepeiling heette is in dat jaar kindervakantiewerk ontstaan. Tot dat jaar bestond in Bakel alleen nog maar stichting Jeugdcentrum/Jong Nederland/de jeugd, dat voor de Bakelse jeugd al het gehele jaar door activiteiten organiseerde. Kindervakantiewerk was een begrip dat in Bakel nog onbekend was.

In deze tijd werden er in Bakel veel nieuwe wijken gebouwd. De bewoners kwamen overal vandaan. Deze nieuwe bewoners hadden allemaal eigen ideeën. Deze ideeën kwamen naar voren uit de behoeftepeiling die door Stichting Samenlevingsopbouw is gehouden. Eén van de ideeën was het houden van een activiteit voor de kinderen in de grote schoolvakantie. Gelukkig was dit ook een mening die Jong Nederland was toegedaan. Onder impuls van Stichting Samenlevingsopbouw kwamen op maandag 15 mei 1972 de personen bijeen die als reactie op de enquête, hadden laten weten iets voor de kinderen te willen organiseren. Deze bijeenkomst was aan de Dorpsstraat in café “Eikendreef”, (fam. v.d. Heuvel-Louwers) een café dat helaas is verdwenen.

Deze groep mensen, bestaande uit zgn. “import” mensen en echte Bakelse mensen kreeg de opdracht mee om in een week tijd een programma op te zetten voor de Bakelse schoolgaande kinderen.

Op 29 mei 1972 werden de voorstellen langs elkaar gelegd en de punten toonden een grote overeenkomst. Er werd toen besloten om er met zijn allen de schouders onder te zetten. De Bakelse gemeenschap verbroederde. Al vanaf het begin kreeg kindervakantiewerk Bakel de ruimte om te groeien. Dit mede door de steun van de Bakelse gemeenschap. Een kleine gemeenschap met veel saamhorigheidsgevoel.

Het eerste dagelijks bestuur dat gevormd werd, bestond uit drie personen. In de loop der jaren hebben er binnen  stichting Kindervakantiewerk Bakel vele mutaties plaats gevonden. Gelukkig mogen wij nog steeds een kindervakantieweek organiseren voor de Bakelse schoolgaande kinderen. Dit kan alleen maar met de hulp van de totale gemeenschap van Bakel.

In de loop van de jaren zijn er al diverse activiteiten georganiseerd. In de beginjaren na de start van kindervakantiewerk is de invloed van Jong Nederland nog heel duidelijk merkbaar. Het programma bevatte onderdelen die ook voorkwamen in een Jong Nederland-kamp: speurtocht, fietstocht, hutten bouwen, handenarbeid en speeltuin. Geleidelijk aan heeft het kindervakantiewerk zijn eigen programmerende weg gevonden.

Verhuur spelmaterialen

In de loop van de jaren is er door de Stichting Kindervakantie Werk Bakel en Jong Nederland Bakel een enorm arsenaal aan speel-, en spelmateriaal opgebouwd. Maar ook tenten, een toiletwagen en grote gaspitten zitten bijvoorbeeld in het assortiment.

In feite beschikken KVW Bakel en Jong Nederland over alles wat nodig is om een (kinder-)feest te laten slagen.

Al deze speelspullen, van een redelijk eenvoudig muizenspel tot een groot opblaasbaar springkussen, zijn door iedereen te huren.

Voor een compleet overzicht en de prijzen kun je het beste de site van Jong Nederland Bakel raadplegen.

Accomodatie

Tijdens de Kindervakantieweek maken wij gebruik van de accommodatie van Stichting Jeugdcentrum Bakel.
Deze locatie is:
’t Jeugdhuis, Bernhardstraat 20 te Bakel.

Dit is onze uitvalsbasis. Van hieruit starten wij elke dag ons programma en hier vindt ook dagelijks de dagafsluiting plaats.
De locatie is gelegen vlakbij de bosrand, de Groene Long, de Zandse Berg en verschillende sportaccomodaties. Een ideale plek voor tal van activiteiten!

Werkgroep

Dagelijks bestuur

Daniëlle van Lanen Voorzitter
Koen Verheijen Secretaris
Kim Vermeulen Penningmeester
Francien Bergmans Algemeen lid
Henri van Bree Algemeen lid
Hetty Venrooij-van Neerven Algemeen lid

Algemene werkgroepleden

Lizet Bergmans Melanie Jeuken
Silvia van Berlo Hanny Kuijpers
Eva van Bree Hans  van Lierop
Ralph de Coo Lian vd Linden
Jeroen  van Dijk Rik van Neerven
Jolanda van Dijk Ivo Vermeulen
Marcel de Haan

Organisatie opzet

Werkgroep:
Kindervakantiewerk Bakel is een stichting waarbij de werkgroepsleden het bestuur vormen. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. Dit dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast hebben we nog algemene dagelijks-bestuursleden.

Activiteitenopzet:
Wij verdelen de werkgroep in 4 groepen van 3, 4 of 5 personen, die per groep een dag voor hun rekening neemt. Deze dag bestaat uit een ochtendactiviteit voor de schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor de schoolgroepen 3 t/m 8. Vaak wordt er ook nog een aparte onderverdeling gemaakt bij deze laatste schoolgroepen. Om de twee jaar gaan wij ook met de schoolgroepen 7 en 8 op kamp. Hierdoor komt er een extra groep daggroep bij waardoor er 5 groepen van 3 of 4 personen ontstaan. Het dagelijks bestuur neemt altijd het uitstapje op vrijdag voor hun rekening.

Zo’n daggroepje maakt het programma en bespreekt daarbij o.a. de materialen, locatie, posten, pauze, vervoer, drank, activiteiten, uitzetten van materialen, gegevens draaiboek, uitleg, teamindeling, kortom de gehele verantwoordelijkheid voor de dag wordt door zo’n daggroep gedragen. De ontwikkelingen binnen zo’n dag worden vooraf overlegd met het dagelijks bestuur tijdens de vergadering.

Deze werkgroepsleden zijn vanaf januari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo’n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten.

Algehele verzorging:
Als bestuur van stichting Kindervakantiewerk Bakel benaderen wij diverse mensen die ons tijdens deze week helpen met het uitvoeren van de kindervakantiewerk. De mensen die wij benaderen worden gevraagd om te helpen met:

Crèche:
Deze groep zorgt voor de opvang van de kinderen van de mensen die met de K.V.W. meehelpen. Deze kinderen zijn nog te jong om mee te mogen doen of ze mogen gezien de leeftijd nog maar een halve dag meedoen. Er is een apart ruimte voor de crèche ingericht.

E.H.B.O:
Deze groep vrijwilligers worden verdeeld over de verschillende locaties, waar zij hun bekwaamheden hopelijk zo min mogelijk kunnen laten zien.

Bouwploeg:
Deze groep mensen zorgt ervoor dat de materialen die wij nodig hebben worden weggebracht, opgezet, afgebroken, gerepareerd en opgehaald worden. Een groep die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de  weer.

Vervoer:
Deze groep mensen zorgt ervoor dat het eten, drinken en andere benodigdheden op de dag zelf overal tijdig aanwezig zijn, zodat de kinderen niets te kort komen.

Corvee:
Deze groep zorgt ervoor dat al de kinderen, leiding enz. die tijdens de  week hun natje en droogje willen hebben, hierin ook worden voorzien. De verdeling, de bereiding, afwas, schoonmaak e.d. wordt door deze groep gedaan.

Barpersoneel:
Tijdens de feestavond helpen zij ons ook nog een handje mee.

Tijdens het inschrijven kunnen ook kinderen vanaf  12 t/m 14 jaar zich opgeven voor een van bovenstaande groepen. Voorwaarde is wel dat één van de ouders moet deelnemen aan de kindervakantieweek.

Leiding groepen:
In april kunnen de kinderen zich inschrijven voor deelname. Tegelijkertijd kunnen ook de vrijwillige leiding (vanaf 15 jaar) zich opgeven om deel te nemen aan de kindervakantieweek. De leiding die zich opgeeft kunnen kenbaar maken welke schoolgroep ze willen begeleiden. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. De leiding die zich heeft opgegeven wordt verdeeld over de groepen. De leiding heeft de verantwoordelijkheid voor een groepje kinderen. De grootte van een groepje is meestal 9 – 10 kinderen.

Posten, spelleiding en jury:
Voor alle spelen zijn ook vrijwilligers nodig die de zorg dragen voor een goed verloop van een spel. Deze vrijwilligers worden door de daggroep (zie werkgroep) gevraagd om te helpen. Deze hulp kan zijn het uitleggen van het spel, het hanteren van de spelregels, score bijhouden, verhaal vertellen enz.

Privacyverklaring

versie 25 juni 2018

Dit is de privacyverklaring van Stichting KinderVakantieWerk Bakel hier onder aangeduid als KVW.

Deze privacyverklaring omschrijft met welk doel we persoonsgegevens verwerken wanneer je deelneemt aan KVW en bij het bezoeken van de website https://www.kvw-bakel.nl/.

KVW is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Om deel te kunnen nemen aan KVW hebben we een aantal gegevens van jou nodig. We respecteren privacy en zullen daar ook voor waken. We werken daarom zo veel mogelijk op basis van een Need to know principe.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer je www.kvw-bakel.nl bezoekt vragen wij mogelijk persoonsgegevens van je indien:

 • Er een aankoop wordt gedaan
 • Er een dienst wordt afgenomen
 • Bij het aanmelden van de nieuwsbrief

Bij deelname aan KVW verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voornaam & achternaam
 • Adres
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer en/of telefoonnummer van ouder(s)/verzorger(s)
 • leeftijd / geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over je aankopen
 • Gegevens over je voorkeuren (bij welke vriendjes/vriendinnetjes je in de groep wil)
 • Gegevens over afspraken
 • Basisschool + schoolgroep
 • Legitimatienummer
 • Bijzonderheden/Medicatie waar KVW van op de hoogte moet zijn tijdens deelname

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

 • Jou deel te kunnen laten nemen aan KVW
 • De aankoop uit te voeren en bijbehorende de dienst te leveren
 • Nieuwsbrieven te verzenden
 • Contact met je op te nemen of te onderhouden.

Gebruik van Cookies en bezoekersregistratie van de website www.kvw-bakel.nl

De site www.kvw-bakel.nl verzamelt gebruikersstatistieken. Ons doel is hier mee een algemene indruk te krijgen van gebruikers, maar niet van individuen.

Informatie, wijzigingen en bezwaar
Je kunt contact opnemen met ons via info@kvw-bakel.nl voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken
 • Bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons

Beveiliging van jouw gegevens

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zullen deze gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Wij hebben onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd:

 • Data minimalisatie
 • Encryptie/versleuteling
 • Beveiliging van verbindingen
 • Beveiliging van dataopslag

Derden
Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken

Hoe weet ik hoe laat ik waar mijn kind moet brengen?

Enkele dagen voorafgaand aan de Kindervakantieweek worden de uitnodigingen rondgebracht in het dorp. Hierin staan de begin- en eindtijden, de plaats waar de kinderen gebracht en opgehaald moeten worden, het groepsnummer én wat je het kind allemaal mee moet nemen.

Wat zijn de begin- en eindtijden van KVW Bakel?

De begin- en eindtijden zijn afhankelijk van het programma. Deze kun je terug vinden in het programmaboekje dat in april wordt uitgedeeld of in de brief die je in de week voorafgaand aan de kindervakantieweek krijgt (als je meedoet). Een indicatie* op basis eerdere edities:

Schoolgroep 1-2 (kleuters)
Maandag t/m donderdag 9:00-12:00 uur
Vrijdag 9:00-19:00 uur

Schoolgroep 3 t/m 8
Maandag t/m donderdag 9:00-16:00 uur
Vrijdag 9:00-19:00 uur

Leiding dient minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en mogen mag pas naar huis als het laatste kind van hun groep is opgehaald.

* aan de genoemde tijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

Adresgegevens Stichting Kindervakantiewerk Bakel

Stichting Kindervakantiewerk Bakel is bereikbaar op onderstaand postadres:

Stichting Kindervakantiewerk Bakel
Irenestraat 30
5761AP Bakel

Maar we zijn natuurlijk ook per mail bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen
over het programma, inschrijvingen, de werkwijze of de site:

Bestuur: info@kvw-bakel.nl

 • 1
 • 2