Skip to main content
IMAGE

Kindervakantie Werk Bakel

dé feestweek van Bakel aan het einde van de zomervakantie

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

Eén week per jaar vertrouwen honderden ouders hun kinderen toe aan de leiding van de vakantieweek. Een week lang trekken de kinderen samen met hun leiding op. Die leiding bestaat uit het bestuur van Kindervakantiewerk Bakel, de groepsleiding en alle andere vrijwilligers. Samen dragen wij zorg voor een omgeving waarin de kinderen zich veilig en prettig voelen. Daarom hebben wij als Stichting Kindervakantiewerk Bakel voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De meeste dingen zijn voor alle vrijwilligers vanzelfsprekend, maar we vragen onze vrijwilligers deze code goed te lezen en er uiteraard naar te handelen.

 1. Ik zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen 
 2. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt evenveel mee binnen de groep. 
 3. Ik houd rekening met de grenzen die anderen aangeven. 
 4. Ik val anderen niet lastig. 
 5. Ik berokken de ander geen schade. 
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
 7. Ik negeer de ander niet. Ik heb aandacht voor alle kinderen uit mijn groep. 
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld en ik bedreig de ander niet. 
 10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk. 
 11. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
 12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt (of een van de kinderen uit mijn groep) dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet lukt vraag ik een ander (organisatie) om hulp. 
 14. Ik ben me bewust van het feit dat ik voor de kinderen een voorbeeldfunctie heb. 
 15. Ik ga op een juiste manier om met social media. Ik maak en publiceer dus geen berichten of foto’s tegen de wil van anderen of die anderen zouden kunnen schaden.
 16. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich er niet aan houdt op aan. Indien nodig meld ik dit bij de organisatie.

Samen maken we er een mooie week van in een prettige en veilige omgeving!