Skip to main content
image

Kindervakantie Werk Bakel

dé feestweek van Bakel aan het einde van de zomervakantie

Veelgestelde vragen

Wat zijn de begin- en eindtijden van KVW Bakel?

De begin- en eindtijden zijn afhankelijk van het programma. Deze kun je terug vinden in het programmaboekje dat in april wordt uitgedeeld of in de brief die je in de week voorafgaand aan de kindervakantieweek krijgt (als je meedoet). Een indicatie* op basis eerdere edities:

Schoolgroep 1-2 (kleuters)
Maandag t/m donderdag 9:00-12:00 uur
Vrijdag 9:00-19:00 uur

Schoolgroep 3 t/m 8
Maandag t/m donderdag 9:00-16:00 uur
Vrijdag 9:00-19:00 uur

Leiding dient minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en mogen mag pas naar huis als het laatste kind van hun groep is opgehaald.

* aan de genoemde tijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe weet ik hoe laat ik waar mijn kind moet brengen?

Enkele dagen voorafgaand aan de Kindervakantieweek worden de uitnodigingen rondgebracht in het dorp. Hierin staan de begin- en eindtijden, de plaats waar de kinderen gebracht en opgehaald moeten worden, het groepsnummer én wat je het kind allemaal mee moet nemen.

Wie kunnen er deelnemen aan Kindervakantieweek Bakel?

Alle kinderen (schoolgroep 1 t/8) die in Bakel wonen óf in Bakel op school zitten mogen deelnemen aan Kindervakantieweek Bakel. Deelnemers moeten dan vóór 1 augustus de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Kinderen die de basisschool hebben verlaten en vóór aanvang van de Kindervakantieweek nog geen 15 jaar oud zijn kunnen meedoen, mits één van de ouders als vrijwilliger de hele week meehelpt. Deze jongeren worden apart ingedeeld, meestal in de verzorging, bouwploeg of crèche.

Wanneer vindt Kindervakantieweek Bakel plaats?

De afgelopen decennia vindt de Kindervakantieweek plaats in de laatste week van de basisschoolvakantie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat kost deelname aan Kindervakantieweek Bakel?

Het inschrijfgeld wordt jaarlijks door het bestuur opnieuw vastgesteld. We proberen de kosten voor het deelnemen aan de Kindervakantieweek zo laag mogelijk te houden. In 2024 is dit €17,50 voor kleuters (schoolgroep 1 en 2) en €22,50 voor schoolgroep 3 t/m 8.
Mocht je dit niet kunnen betalen, dan kan Stichting Leergeld of het Roland de Kroon fonds wellicht helpen.

Wanneer kan ik mijn kinderen opgeven voor Kindervakantieweek Bakel?

Eind maart starten we vaak de digitale inschrijving. Dit wordt, zolang dat bij de Bakelse scholen mag, in de nieuwsbrief van de scholen bekendgemaakt. Houd verder deze website of onze Facebookpagina in de gaten! Let ook op de sluitingsdatum van de inschrijving!

Hoe kan ik mijn kinderen of mezelf als leiding inschrijven?

Dit kan vooralsnog digitaal of fysiek. Vanaf eind maart kunnen leiding en kinderen zich opgeven op https://inschrijven.kvw-bakel.nl/. In april zijn er ook een fysiek inschrijfmomenten op De Bakelaar en De Kleine Kapitein. Houd hiervoor onze website en Facebookpagina in de gaten. Let op: de inschrijving voor kinderen en leiding sluit begin mei (voor exacte datum zie berichten in het nieuwsoverzicht).

Kan ik mijn kind(eren) ook voor losse dagen inschrijven voor Kindervakantieweek Bakel?

Het is niet mogelijk om kinderen voor losse dagen in te schrijven. Afmelden voor een bepaalde dag door ziekte of een onvoorziene omstandigheid kan tijdens de Kindervakantieweek door te bellen naar ‘t Jeugdhuis. tel: 0492 342958.

Wat is het doel van Kindervakantieweek Bakel?

Stichting Kindervakantie Werk Bakel is in 1972 opgericht, met als doel ook kinderen die om wat voor reden dan ook niet de mogelijkheid hadden om op vakantie te gaan, een leuke week te laten beleven in de zomervakantie. Als doelgroep is gekozen voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Mijn kind heeft medicatie nodig tijdens de Kindervakantieweek, hoe doe ik dat?

Tijdens de inschrijving kan worden aangegeven dat een kind medicatie/ extra aandacht/zorg nodig heeft TIJDENS HET PROGRAMMA van de Kindervakantieweek . Mocht je twijfelen neem dan altijd contact met ons op. Hebben kinderen medicijnen nodig of zijn er andere speciale zaken (zoals diëten) geef dit dan goed door aan één van de werkgroepleden. Als organisatie gaan we ervan uit dat je zelf medicatie bij je kind toedient en de verantwoording niet bij de leiding van de groep legt. Mocht je niet in de gelegenheid zijn hiervoor zelf zorg te dragen, dan kun je dit laten regelen door ons werkgroeplid met BIG registratie. Neem daarvoor van tevoren contact met haar op (telnr staat in de uitnodiging).

Krentenbaard (impetigo) en KVW?

Je kind heeft krentenbaard en je vraagt je af of je je kind toch mee kunt laten doen aan Kindervakantieweek Bakel?
Wanneer je kind zich goed voelt, kan hij/zij gewoon deelnemen aan de KVW. Informeer in ieder geval de leiding of EHBO. Het kan zijn dat jouw kind gevraagd wordt niet mee te doen aan waterspelletjes, hieraan heeft hij/zij zich te houden.
Krentenbaard is niet meer besmettelijk zodra:
• de blaasjes zijn ingedroogd
• 2 dagen na start van een behandeling met zalf of tabletten (voorgeschreven door een arts)
De tijd tussen besmet raken en het uitbreken van buitjes en blaasjes met honinggele korstjes is 4-14 dagen.
Vanzelfsprekend worden ook kinderen met krentenbaard bij gangbare zaken geholpen op de EHBO-post, maar het insmeren van deze krentenbaard plekken zal door de ouders zelf worden gedaan.
Bij twijfel, neem contact op met onze gezondheidscoördinator door een mail te sturen naar info@kvw-bakel.nl
Indien nodig kan groepsleiding/EHBO in overleg met het bestuur andere ouders informeren. Andere ouders kunnen zo een eventuele besmetting bij hun kind eerder opmerken en behandelen.

Kan mijn kind een vriendje of vriendinnetje opgeven?

Ieder kind kan maximaal twee namen van kinderen (uit hetzelfde leerjaar) doorgeven bij wie hij/zij graag in de groep wil. Wij doen ons best de wensen zo veel mogelijk in te vervullen, maar we kunnen geen garanties geven. Mocht je kind bij géén van de doorgegeven vriendjes ingedeeld worden, dan nemen we contact met je op.

Wanneer is de groepsindeling bekend?

De groepsindeling staat in het grote boek voor de leiding. Dit boek delen wij uit tijdens de informatieavond in de week voorafgaand aan de Kindervakantieweek. Ben je als leiding niet aanwezig, dan ontvang je deze in je brievenbus.
Gelijktijdig ontvangen alle kinderen een brief met daarin hun groepsnummer en hoe laat ze waar verwacht worden tijdens de Kindervakantieweek. De groepsindeling staat vast. Er kan dus niet meer worden geruild.

Wanneer ontvang ik het programmaboekje van KVW Bakel?

In april worden, zo lang de scholen dit voor ons willen doen, de programmaboekjes uitgedeeld op school. Ouders van kinderen die niet in Bakel op school zitten kunnen een programmaboekje ophalen. Stuur een berichtje naar info@kvw-bakel.nl voor het adres. Het programmaboekje, ook het ‘kleine boekje’ genoemd bevat een globaal programma.

Ik heb geen programmaboekje ontvangen, wat nu?

Stuur een berichtje naar info@kvw-bakel.nl.

Mijn kind kan/wil toch niet meedoen aan KVW Bakel, wat nu?

Geef dit zo snel mogelijk door op info@kvw-bakel.nl

Wanneer wordt een kind uitgesloten van deelname aan KVW Bakel?

Wij gaan ervanuit dat we elkaar met respect behandelen. Pesten en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij het niet naleven van deze regel of wanneer er storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders hierover in te lichten. Bij ernstig wangedrag kan het bestuur een kind direct verdere deelname aan KVW ontzeggen.

Wat neem je mee tijdens de Kindervakantieweek?

In de brief die je in de week voor de Kindervakantieweek krijgt staat wat je mee moet nemen. Denk bijvoorbeeld aan een drinkflesje (vul hem thuis al!) en fruit, zonnebrandcrème, snoepjes en/of een snack. Heeft je kind een allergie, geef dit dan door bij inschrijving en zorg voor een extra snack. Dagelijks krijgen de kinderen namelijk iets lekkers, van een Marsje, tot fruit en van een pannenkoek tot frikandel. Dit blijft een verrassing en is mede afhankelijk van onze sponsors. De hele week, ook in de speeltuin, zijn er waterspelen aanwezig, dus denk aan zwemkleding, handdoeken e.d.

Voor de (school-)groepen 3 t/m 8 geef je nog een lunchpakketje mee.

Wat laat je thuis tijdens de Kindervakantieweek?

Alle kostbare spullen zoals o.a. ringen, horloges en telefoons. Voor verlies of beschadiging kan de leiding niet aansprakelijk zijn. Kom verder niet in je allerbeste kleren, maar trek sportkleding aan of kleding die tegen een stootje en vuiltje kan.

Hoe wordt leiding op groepen ingedeeld?

Wanneer je je opgeeft als leiding (held op voorhand 😊) kun je aangeven bij welk kind of welke leeftijd je juist wel of juist niet in de groep wilt.

Ik wil niet dat er foto’s van mijn kind(eren) gebruikt worden op social media, in kranten of op de site, waar geef ik dat aan?

Bij deelname aan de KVW geef je automatisch toestemming om gedurende de week gemaakte foto’s en video’s te publiceren op onze website, onze social media-pagina’s of in de krant. Wanneer hiermee niet akkoord kan worden gegaan is deelname helaas niet mogelijk.

Er is een noodgeval tijdens de Kindervakantieweek. Hoe bereik ik de organisatie?

Bij dringende omstandigheden zijn wij telefonisch te bereiken op tel. 0492-342958

Ik ben iets kwijt! / Ik heb iets gevonden, waar kan ik terecht?

Heb je iets gevonden?
Hang kleding en handdoeken aan de gevonden voorwerpen lijn.

Ben je iets kwijt?
Kijk bij de gevonden voorwerpen waslijn. Na de KVW worden de gevonden spullen nog drie weken bewaard op een nader te bepalen plaats. Deze locatie maken wij op social media en deze site bekend. Na deze termijn worden de spullen opgeruimd. Je kunt ook een mailtje sturen naar info@kvw-bakel.nl.

Het is heel slecht weer, of juist heel heet. Gaat de Kindervakantieweek wel door?

Wij houden van mooi weer! Dit hebben we echter niet in de hand. Daarom hebben we een regenprogramma in de kast liggen. Dat laten we graag daar liggen. Mocht het toch nodig zijn, dan wijken we uit daar de regen locatie. We hebben echter niet twee regenprogramma’s op de plank liggen. Houd bij slecht weer deze website goed in de gaten. Hier informeren wij iedereen, mocht het programma niet door gaan. Bij extreem weer (zoals zware regen, onweer of hitte) kunnen de kinderen ook tussen de middag of eerder op de dag naar huis komen. Houd hier dus altijd rekening mee!!!

Ik heb een tip/opmerking/klacht, waar kan ik terecht?

Wij zien het liefst vrolijke blije gezichtjes, daar doen wij het hele jaar ons uiterste best voor. Helaas gaat er wel eens iets mis of zie je een verbeterpunt. Graag horen wij dat van jou, stuur ons een mail (info@kvw-bakel.nl)

Hoe kan ik mezelf als (hulp)leiding/vrijwilliger inschrijven?

Held! Jij kunt je, zodra de aanmelding voor kinderen gestart is, aanmelden op kvw-bakel.nl. Kun je niet wachten? Stuur dan een mailtje naar info@kvw-bakel.nl!
Naast werkgroep leden en (hulp)leiding zijn we ook altijd op zoek naar vrijwilligers voor spelbegeleiding, collecteren, de bouwploeg (voor het opbouwen van gave speeltoestellen), hulp in de keuken, het schoonmaken van toiletten en aanverwante werkzaamheden.

Kan ik maatschappelijke stage lopen bij KVW Bakel?

Ja, dat kan. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

Kan ik mezelf als leiding opgeven samen met een vriend of vriendin?

Je mag één voorkeur opgeven op het inschrijfformulier. Wanneer je allebei als voorkeur opgeeft, is de kans het grootst dat jullie bij elkaar in de groep komen.

Mijn vraag staat er niet tussen?!

Stuur ons een mail (info@kvw-bakel.nl) en we komen zo spoedig mogelijk met een antwoord.