Skip to main content
image

Kindervakantie Werk Bakel

dé feestweek van Bakel aan het einde van de zomervakantie

Privacyverklaring

versie 25 juni 2018

Dit is de privacyverklaring van Stichting KinderVakantieWerk Bakel hier onder aangeduid als KVW.

Deze privacyverklaring omschrijft met welk doel we persoonsgegevens verwerken wanneer je deelneemt aan KVW en bij het bezoeken van de website https://www.kvw-bakel.nl/.

KVW is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Om deel te kunnen nemen aan KVW hebben we een aantal gegevens van jou nodig. We respecteren privacy en zullen daar ook voor waken. We werken daarom zo veel mogelijk op basis van een Need to know principe.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer je www.kvw-bakel.nl bezoekt vragen wij mogelijk persoonsgegevens van je indien:

 • Er een aankoop wordt gedaan
 • Er een dienst wordt afgenomen
 • Bij het aanmelden van de nieuwsbrief

Bij deelname aan KVW verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voornaam & achternaam
 • Adres
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer en/of telefoonnummer van ouder(s)/verzorger(s)
 • leeftijd / geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over je aankopen
 • Gegevens over je voorkeuren (bij welke vriendjes/vriendinnetjes je in de groep wil)
 • Gegevens over afspraken
 • Basisschool + schoolgroep
 • Legitimatienummer
 • Bijzonderheden/Medicatie waar KVW van op de hoogte moet zijn tijdens deelname

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

 • Jou deel te kunnen laten nemen aan KVW
 • De aankoop uit te voeren en bijbehorende de dienst te leveren
 • Nieuwsbrieven te verzenden
 • Contact met je op te nemen of te onderhouden.

Gebruik van Cookies en bezoekersregistratie van de website www.kvw-bakel.nl

De site www.kvw-bakel.nl verzamelt gebruikersstatistieken. Ons doel is hier mee een algemene indruk te krijgen van gebruikers, maar niet van individuen.

Informatie, wijzigingen en bezwaar
Je kunt contact opnemen met ons via info@kvw-bakel.nl voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken
 • Bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons

Beveiliging van jouw gegevens

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zullen deze gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Wij hebben onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd:

 • Data minimalisatie
 • Encryptie/versleuteling
 • Beveiliging van verbindingen
 • Beveiliging van dataopslag

Derden
Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken