Skip to main content
image

Kindervakantie Werk Bakel

dé feestweek van Bakel aan het einde van de zomervakantie

Geschiedenis

Het ontstaan van Kindervakantiewerk Bakel vindt zijn oorsprong in 1972.

Op basis van wat in 1972 nog zo mooi behoeftepeiling heette is in dat jaar kindervakantiewerk ontstaan. Tot dat jaar bestond in Bakel alleen nog maar stichting Jeugdcentrum/Jong Nederland/de jeugd, dat voor de Bakelse jeugd al het gehele jaar door activiteiten organiseerde. Kindervakantiewerk was een begrip dat in Bakel nog onbekend was.

In deze tijd werden er in Bakel veel nieuwe wijken gebouwd. De bewoners kwamen overal vandaan. Deze nieuwe bewoners hadden allemaal eigen ideeën. Deze ideeën kwamen naar voren uit de behoeftepeiling die door Stichting Samenlevingsopbouw is gehouden. Eén van de ideeën was het houden van een activiteit voor de kinderen in de grote schoolvakantie. Gelukkig was dit ook een mening die Jong Nederland was toegedaan. Onder impuls van Stichting Samenlevingsopbouw kwamen op maandag 15 mei 1972 de personen bijeen die als reactie op de enquête, hadden laten weten iets voor de kinderen te willen organiseren. Deze bijeenkomst was aan de Dorpsstraat in café “Eikendreef”, (fam. v.d. Heuvel-Louwers) een café dat helaas is verdwenen.

Deze groep mensen, bestaande uit zgn. “import” mensen en echte Bakelse mensen kreeg de opdracht mee om in een week tijd een programma op te zetten voor de Bakelse schoolgaande kinderen.

Op 29 mei 1972 werden de voorstellen langs elkaar gelegd en de punten toonden een grote overeenkomst. Er werd toen besloten om er met zijn allen de schouders onder te zetten. De Bakelse gemeenschap verbroederde. Al vanaf het begin kreeg kindervakantiewerk Bakel de ruimte om te groeien. Dit mede door de steun van de Bakelse gemeenschap. Een kleine gemeenschap met veel saamhorigheidsgevoel.

Het eerste dagelijks bestuur dat gevormd werd, bestond uit drie personen. In de loop der jaren hebben er binnen  stichting Kindervakantiewerk Bakel vele mutaties plaats gevonden. Gelukkig mogen wij nog steeds een kindervakantieweek organiseren voor de Bakelse schoolgaande kinderen. Dit kan alleen maar met de hulp van de totale gemeenschap van Bakel.

In de loop van de jaren zijn er al diverse activiteiten georganiseerd. In de beginjaren na de start van kindervakantiewerk is de invloed van Jong Nederland nog heel duidelijk merkbaar. Het programma bevatte onderdelen die ook voorkwamen in een Jong Nederland-kamp: speurtocht, fietstocht, hutten bouwen, handenarbeid en speeltuin. Geleidelijk aan heeft het kindervakantiewerk zijn eigen programmerende weg gevonden.