Skip to main content

Auteur: Melanie Jeuken

Wanneer wordt een kind uitgesloten van deelname aan KVW Bakel?

Wij gaan ervanuit dat we elkaar met respect behandelen. Pesten en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij het niet naleven van deze regel of wanneer er storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders hierover in te lichten. Bij ernstig wangedrag kan het bestuur een kind direct verdere deelname aan KVW ontzeggen.

Wanneer ontvang ik het programmaboekje van KVW Bakel?

In april worden, zo lang de scholen dit voor ons willen doen, de programmaboekjes uitgedeeld op school. Ouders van kinderen die niet in Bakel op school zitten kunnen een programmaboekje ophalen. Stuur een berichtje naar info@kvw-bakel.nl voor het adres. Het programmaboekje, ook het ‘kleine boekje’ genoemd bevat een globaal programma.

Wanneer is de groepsindeling bekend?

De groepsindeling staat in het grote boek voor de leiding. Dit boek delen wij uit tijdens de informatieavond in de week voorafgaand aan de Kindervakantieweek. Ben je als leiding niet aanwezig, dan ontvang je deze in je brievenbus.
Gelijktijdig ontvangen alle kinderen een brief met daarin hun groepsnummer en hoe laat ze waar verwacht worden tijdens de Kindervakantieweek. De groepsindeling staat vast. Er kan dus niet meer worden geruild.

Kan mijn kind een vriendje of vriendinnetje opgeven?

Ieder kind kan maximaal twee namen van kinderen (uit hetzelfde leerjaar) doorgeven bij wie hij/zij graag in de groep wil. Wij doen ons best de wensen zo veel mogelijk in te vervullen, maar we kunnen geen garanties geven. Mocht je kind bij géén van de doorgegeven vriendjes ingedeeld worden, dan nemen we contact met je op.

Krentenbaard (impetigo) en KVW?

Je kind heeft krentenbaard en je vraagt je af of je je kind toch mee kunt laten doen aan Kindervakantieweek Bakel?
Wanneer je kind zich goed voelt, kan hij/zij gewoon deelnemen aan de KVW. Informeer in ieder geval de leiding of EHBO. Het kan zijn dat jouw kind gevraagd wordt niet mee te doen aan waterspelletjes, hieraan heeft hij/zij zich te houden.
Krentenbaard is niet meer besmettelijk zodra:
• de blaasjes zijn ingedroogd
• 2 dagen na start van een behandeling met zalf of tabletten (voorgeschreven door een arts)
De tijd tussen besmet raken en het uitbreken van buitjes en blaasjes met honinggele korstjes is 4-14 dagen.
Vanzelfsprekend worden ook kinderen met krentenbaard bij gangbare zaken geholpen op de EHBO-post, maar het insmeren van deze krentenbaard plekken zal door de ouders zelf worden gedaan.
Bij twijfel, neem contact op met onze gezondheidscoördinator door een mail te sturen naar info@kvw-bakel.nl
Indien nodig kan groepsleiding/EHBO in overleg met het bestuur andere ouders informeren. Andere ouders kunnen zo een eventuele besmetting bij hun kind eerder opmerken en behandelen.

Mijn kind heeft medicatie nodig tijdens de Kindervakantieweek, hoe doe ik dat?

Tijdens de inschrijving kan worden aangegeven dat een kind medicatie/ extra aandacht/zorg nodig heeft TIJDENS HET PROGRAMMA van de Kindervakantieweek . Mocht je twijfelen neem dan altijd contact met ons op. Hebben kinderen medicijnen nodig of zijn er andere speciale zaken (zoals diëten) geef dit dan goed door aan één van de werkgroepleden. Als organisatie gaan we ervan uit dat je zelf medicatie bij je kind toedient en de verantwoording niet bij de leiding van de groep legt. Mocht je niet in de gelegenheid zijn hiervoor zelf zorg te dragen, dan kun je dit laten regelen door ons werkgroeplid met BIG registratie. Neem daarvoor van tevoren contact met haar op (telnr staat in de uitnodiging).

Wat is het doel van Kindervakantieweek Bakel?

Stichting Kindervakantie Werk Bakel is in 1972 opgericht, met als doel ook kinderen die om wat voor reden dan ook niet de mogelijkheid hadden om op vakantie te gaan, een leuke week te laten beleven in de zomervakantie. Als doelgroep is gekozen voor kinderen in de basisschoolleeftijd.