Opzet Organisatie

*2020 en 2021 is/was het net even anders, maar onderstaand de opzet zoals het andere jaren is/was.*

Werkgroep:

Kindervakantiewerk Bakel is een stichting waarbij de werkgroepsleden het bestuur vormen. Op dit moment hebben wij 21 werkgroepsleden. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. Dit dagelijks bestuur bestaat uit 5  personen, een voorzitter, secretaris en penningmeester, een vice-secretaris en vice – penningmeester. De gehele werkgroep heeft de eindverantwoordelijkheid.

Activiteitenopzet:

Wij verdelen de werkgroep in 4 groepen van 4 of 5 personen, die per groep een dag voor zijn of haar rekening neemt. Deze dag bestaat uit een dagactiviteit voor de schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor de schoolgroepen 3 t/m 8. Vaak wordt er ook nog een aparte onderverdeling gemaakt bij deze laatste schoolgroepen. Om de twee jaar gaan wij ook met de schoolgroepen 7 en 8 op kamp. Hierdoor komt er een extra groep daggroep bij waardoor er 5 groepen van 3 of 4 personen ontstaan. Het dagelijks bestuur neemt altijd het uitstapje voor hun rekening.

Zo’n daggroepje maakt het programma en bespreekt daarbij o.a. de materialen, locatie, posten, pauze, vervoer, drank, activiteiten, uitzetten van materialen, gegevens draaiboek, uitleg, teamindeling, kortom de gehele verantwoordelijkheid voor de dag wordt door zo’n daggroep gedragen. De ontwikkelingen binnen zo’n dag worden vooraf overlegd met het dagelijks bestuur tijdens de vergadering.

Deze werkgroepsleden zijn vanaf februari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo’n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten.

Algehele verzorging:

Als bestuur van stichting Kindervakantiewerk Bakel benaderen wij diverse mensen die ons tijdens deze week helpen met het uitvoeren van de kindervakantiewerk. De mensen die wij benaderen worden gevraagd om te helpen met:

Crèche: Deze groep zorgt voor de opvang van de kinderen van de mensen die met de K.V.W.  meehelpen. Deze kinderen zijn nog te jong om mee te mogen doen of ze mogen gezien de leeftijd nog maar een halve dag meedoen. Er is een apart ruimte voor de crèche ingericht.

E.H.B.O: Deze groep vrijwilligers worden verdeeld over de verschillende locaties, waar zij hun bekwaamheden hopelijk zo min mogelijk kunnen laten zien.

Bouwploeg: Deze groep mensen zorgt ervoor dat de materialen die wij nodig hebben worden weggebracht, opgezet, afgebroken, gerepareerd en opgehaald worden. Een groep die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de  weer.

Vervoer: Deze groep mensen zorgt ervoor dat het eten, drinken en andere benodigdheden op de dag zelf overal tijdig aanwezig zijn, zodat de kinderen niets te kort komen.

Corvee: Deze groep zorgt ervoor dat al de kinderen, leiding enz. die tijdens de  week hun natje en droogje willen hebben, hierin ook worden voorzien. De verdeling, de bereiding, afwas, schoonmaak e.d. wordt door deze groep gedaan.

 

Fotografen: Alle weekactiviteiten worden door een drietal fotografen op de gevoelige plaat vastgelegd. Soms wordt er ook nog wel een video-opname gemaakt.

Barpersoneel: Tijdens de feestavond helpen zij ons ook nog een handje mee.

Diskjockey: De afsluiting is altijd de feestavond. De sfeer wordt mede gemaakt door de gevraagde d.j.

Tijdens het inschrijven kunnen ook kinderen vanaf  12 t/m 14 jaar zich opgeven voor een van bovenstaande groepen. Voorwaarde is wel dat één van de ouders moet deelnemen aan de kindervakantieweek.

Leiding groepen:

In april kunnen de kinderen zich inschrijven voor deelname. Tegelijkertijd kunnen ook de vrijwillige leiding (vanaf 15 jaar) zich opgeven om deel te nemen aan de kindervakantieweek. De leiding die zich opgeeft kunnen kenbaar maken welke schoolgroep ze willen begeleiden. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. De leiding die zich heeft opgegeven wordt verdeeld over de groepen. De leiding heeft de verantwoordelijkheid voor een groepje kinderen. De grootte van een groepje is meestal 9 – 10 kinderen.

Posten, spelleiding en jury:

Voor alle spelen zijn ook vrijwilligers nodig die de zorg dragen voor een goed verloop van een spel. Deze vrijwilligers worden door de daggroep (zie werkgroep) gevraagd om te helpen. Deze hulp kan zijn het uitleggen van het spel, het hanteren van de spelregels, score bijhouden, verhaal vertellen enz.

 
 

privacy verklaring
(c) 2023 | Kindervakantie Werk Bakel

designed by Sas