Inschrijfvoorwaarden 2022

Door uw kind in te schrijven gaat u akkoord met de onderstaande inschrijfvoorwaarden:

 • Uw kind mag meedoen als het in Bakel op de basisschool zit of als het in Bakel woont en vóór 1 augustus van dit jaar, 4 jaar geworden is. Als uw kind niet in Bakel woont en ook niet in Bakel op school zit, kan het niet meedoen aan de Kindervakantieweek. In overleg met het bestuur kunnen er eventueel uitzonderingen op deze regel gemaakt worden
 • Jongeren die de basisschool hebben verlaten en voor aanvang van de KVW nog geen 15 jaar zijn kunnen helpen in de bouwploeg, crèche of als post, mits één van de ouders als vrijwilliger actief is tijdens de KVW.
 • Bij het invullen van het inschrijfformulier vult u de schoolgroep in waar uw kind nu in zit.
 • Uw kind mag twee vriendjes opgeven. Dit mogen alleen kinderen zijn uit hetzelfde leerjaar. Het betreft een voorkeur, wij doen ons best om zoveel mogelijk aan de wensen te voldoen.
 • Indien een kind extra zorg of begeleiding nodig heeft, dient u dit aan te geven bij het bestuur van de KVW. In overleg met het bestuur kan er dan een beroep gedaan worden op u voor deze extra zorg of begeleiding.
 • Als er omstandigheden zijn die wij als organisatie dienen te weten (medicijnen, allergie enz.), geef dit dan tijdig door.
 • Zorg dat u als ouder altijd telefonisch bereikbaar bent tijdens de KVW. Op het inschrijfformulier kunt u uw telefoonnummer invullen.
 • Er is meestal een regenprogramma beschikbaar. Per situatie/dag bekijken wij dit en bij heel slecht weer kan het voorkomen dat de kinderen naar huis komen.
 • Tijdens de KVW maken we foto’s die we o.a. op de website van KVW Bakel plaatsen. Dit om een indruk te geven wat van KVW is en om alle mooie herinneringen vast te leggen. U kunt op het inschrijfformulier aangeven of u hier mee akkoord gaat.
 • Wij gaan er vanuit dat uw kinderen zelf hun drinkbeker meebrengen.
 • Wij zijn als stichting Kindervakantiewerk verzekerd. Toch dienen alle kinderen zelf voldoende verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid en ziektekosten.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van (kostbare) spullen. Laat spullen zoals geld, telefoon, horloges, sieraden of andere kostbare zaken dus thuis.
 • Op vrijdag gaan we naar Irrland, een speeltuin in Duitsland. Iedereen die naar het buitenland gaat moet in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart. Wij vragen u daarom om het documentnummer van deze kaart van uw kind in te vullen op het inschrijfformulier en de kaart mee te nemen tijdens de inschrijving, ter verificatie. U hoeft de identiteitskaart dan niet mee te geven naar Irrland.
 • Mocht u als ouder het inschrijfgeld niet kunnen betalen, dan willen wij u verwijzen naar Stichting leergeld (www.leergeld.nl).
 • De stichting KVW Bakel respecteert de privacy van iedereen, vraag naar onze privacyverklaring voor meer informatie.

Let op: wordt er niet aan de inschrijfvoorwaarden voldaan, dan kunnen wij de inschrijving te allen tijde ongedaan maken!

Inschrijfvoorwaarden per 1-6-2022


privacy verklaring
(c) 2023 | Kindervakantie Werk Bakel

designed by Sas