Inschrijfvoorwaarden

Door uw kind in te schrijven gaat u akkoord met de onderstaande inschrijf- voorwaarden.

 • Uw kind mag meedoen als het in Bakel op de basisschool zit of als het in Bakel woont en vóór 1 augustus van dit jaar, 4 jaar geworden is. Als uw kind niet in Bakel woont en ook niet in Bakel op school zit, kan het niet meedoen aan de Kindervakantieweek. In overleg met het bestuur kunnen er eventueel uitzonderingen op deze regel gemaakt worden.
 • Jongeren die de basisschool hebben verlaten en voor aanvang van de Kindervakantieweek nog geen 15 jaar oud zijn, kunnen meedoen, mits één van de ouders als leiding mee helpt. Deze jongeren worden apart ingedeeld.
 • Bij het invullen van het inschrijfformulier vult u de schoolgroep in waar uw kind nu in zit.
 • U mag twee vriendjes of vriendinnetjes opgeven. Dit mogen alleen kinderen zijn uit het zelfde leerjaar en dezelfde school. Wij maken een keuze bij wie uw kind in het groepje komt.
 • Indien een kind extra zorg of begeleiding nodig heeft, dient u dit aan te geven bij de inschrijving, dan wel zo snel mogelijk bij het bestuur van de KVW. In overleg met het bestuur kan er dan een beroep gedaan worden op u voor deze extra zorg of begeleiding.
 • Als er omstandigheden zijn die wij als organisatie dienen te weten (medicijnen, allergie enz.), geef dit dan tijdig door.
 • Zorg dat u als ouder altijd telefonisch bereikbaar bent tijdens de KVW. Op het inschrijfformulier kunt u 2 telefoonnummers invullen.
 • Bij heel slecht weer kunnen de kinderen naar huis komen.
 • Tijdens de KVW maken we foto’s die we o.a. op de website van KVW Bakel plaatsen. Dit om een indruk te geven wat KVW is en om alle mooie herinneringen vast te leggen. U kunt op het inschrijfformulier aangeven of u hier mee akkoord gaat.
 • Wij gaan er van uit dat u kinderen met een allergie zelf aparte drank en snoep meegeeft of dit aan de groepsleiding afgeeft. Het is erg lastig voor ons om dit bij te houden en zo zijn we er zeker van dat uw kind niks krijgt dat het niet mag hebben.
 • Wij zijn als stichting Kindervakantiewerk verzekerd. Toch dienen alle kinderen zelf voldoende verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid en ziektekosten.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van (kostbare) spullen. Laat deze spullen dus thuis!
 • Op vrijdag gaan we naar Irrland, een speeltuin in Duitsland. Iedereen die naar het buitenland gaat, moet in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart. Wij vragen u daarom om het documentnummer van deze kaart van uw kind in te vullen op het inschrijfformulier en de kaart mee te nemen tijdens de inschrijving ter verificatie. U hoeft de identiteitskaart dan niet mee te geven naar Irrland.
 • Mocht u als ouder het inschrijfgeld niet kunnen betalen, dan willen wij u verwijzen naar Stichting leergeld (www.leergeld.nl).
 • De stichting KVW Bakel respecteert de privacy van iedereen, vraag naar onze privacyverklaring voor meer informatie.

Let op: wordt er niet aan de inschrijfvoorwaarden voldaan, dan kunnen wij de inschrijving te allen tijde ongedaan maken!